FOG-projekti

Tervetuloa fog-projektin sivuille. Fog-projekti on osa Haaga-Helian ammattikorkeakoulussa käytävää monialaprojekti kurssia. Fog-projektin toteuttaa Haaga-Heliassa tietojenkäsittelyä opiskelevat opiskelijat Ville Kauppinen ja Aleksey Kuoza.

Fog-projektissa on tarkoitus tehdä toimiva Fog-ohjelmiston asennus, testaus ja käyttöönotto. Fog-ohjelmisto on tarkoitus ottaa käyttöön koulussa kahdelle eri luokalle niin sanoituille “Labra” luokille. Ohjelman on tarkoitus korvata nykyinen käytössä oleva Ghost-ohjelmisto. Fog-ohjelmisto on tietokoneiden kloonaus sekä hallinta ohjelma jolla pystytään jakamaan ohjelmia samassa verkossa oleville koneille.

Näillä sivuilla tulee postauksia kaikkeen, joka liittyy tähän projektiin.

-Ville Kauppinen